1. Kursy języka angielskiego prowadzone są przez:
  BAZINGA! - kursy języka angielskiego, Sylwia Ziółkowska
  ul. Mosiężna 29/25, 53-441 Wrocław
 2. Zajęcia odbywają się w sali wykładowej przy ulicy Gajowickiej 130 (budynek hotelu Wieniawa).
 3. Zajęcia prowadzone są profesjonalnie i z największą starannością z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i sprzętu.
 4. Nauka odbywa się w systemie rocznym (od października do czerwca), z podziałem na dwa semestry z uwzględnieniem przerw świątecznych oraz ferii zimowych według kalendarza na aktualny rok szkolny.
 5. W wyjątkowych okolicznościach ( np. choroba lektora lub uzgodnienie całej grupy) dopuszcza się odwołanie zajęć w ustalonym terminie. Zajęcia te odbędą się w innym, wspólnie uzgodnionym terminie.
 6. Kursy prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 8 osób o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego.
 7. Koszt kursu nie obejmuje podręczników.
 8. Opłata za kurs może być uregulowana w całości (za rok), za poszczególne semestry lub w systemie ratalnym. Uczestnicy kursu zobowiązani są do terminowych wpłat. Płatność można uregulować gotówką lub przelewem na konto 26 1090 2398 0000 0001 3114 8158.
 9. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia lub zwrotu opłaty za kurs.
 10. W każdej chwili, uczestnik może zrezygnować z kursu, składając pisemne oświadczenie. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Uczestnik rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień okresu wypowiedzenia.
 11. Każdy uczestnik kursu otrzymuje kopię REGULAMINU.

logo-reverse

Kontakt

Bazinga! Kursy Języka Angielskiego
 
+48 692795737 +48 606978260 
 ul. Gajowicka 130 Wrocław Krzyki